Stridbar El och Byggservice AB

Välkommen till oss på Stridbar El och Byggservice AB! Vi är företaget för dig som är fastighetsägare eller som representerar en bostadsrättsförening och som behöver hjälp med fastighetsservice. När du ingår ett avtal med oss kan vi sköta driften av din fastighet och se till så att den både är en säker och trivsam plats för alla de boende.

Skulle det vara så att det uppstår några problem i din fastighet är det bara att kontakta oss. Det gäller även akuta problem som stopp i avlopp och liknande, och detta oavsett vilken tid på dygnet det är. Vi erbjuder nämligen jourservice åt våra kunder!

Med kompetent personal

Det är vår personal här på Stridbar El och Byggservice AB som gör oss til det företag vi är. Samtliga medlemmar i vår personalstyrka har nämligen både den utbildning, erfarenhet och därför också den kunskap som krävs för att kunna förse dig med en förstklassig service!

Vår adress

Vi på Stridbar El och Byggservice AB har Tellusborgsvägen 10 i Hägersten, Stockholm, som vår adress. Självklart betyder inte det att vi bara vänder oss till kunder i just Hägersten, utan oss kan du vända dig till för att få hjälp oavsett var i Stockholmsområdet som du är baserad någonstans!